Technicus Engineering - bol (2024)

Opleiding tot technicus engineering

De opleiding Technicus Engineering is een mix van 3 vakgebieden:

 • Elektrotechniek (alles van energiebron tot stopcontact).
 • Werktuigbouwkunde (ontwerp van technische producten, systemen en machines).
 • Mechatronica (automatiseren en programmeren).

Je leert over slimme techniek in diverse sectoren, van metaaltechniek en agri-tech tot smart industry. En van zorg- en medische technologie tot de energiesector.

In Amersfoort kun je alleen kiezen uit de vakrichtingen Werktuigbouwkunde en Mechatronica. In Nieuwegein is het een brede opleiding.

Is Technicus Engineering iets voor jou?

De opleiding past bij je als je:

 • Niet bang bent om nieuwe ideeën uit te proberen en oplossingsgericht bent.
 • Meer wilt leren over de combinatie van techniek en ICT.
 • Mee wilt denken over slimme oplossingen.
 • Wilt leren om apparaten te ontwikkelen, bouwen of besturen.

Open dagen 2024 - 2025

Bekijk het overzicht Technicus Engineering - bol (1)

Open dagen 2024 - 2025

Kijk mee met Job, student Technicus Engineering

Technicus Engineering - bol (2)

Het werk van een technicus engineering

Als technicus engineering ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden en repareren van technische producten en systemen. Ze werken in veel verschillende sectoren, zoals de industrie, de bouw, de zorg en de ICT.

Inhoud van de opleiding Technicus Engineering

Tijdens de opleiding werk je aan verschillende student- en bedrijfsprojecten, waarin je oplossingen bedenkt en maakt voor verschillende branches zoals voedsel, fitness, duurzame energie, zorg, et cetera. Tijdens de projecten werk je aan verschillende onderwerpen. Denk aan:

 • smart technology
 • zorgtechnologie
 • cloud technology
 • energietransitie.

Projecten
Elke periode werk je aan een nieuw project. Je brengt dan in praktijk wat je hebt geleerd en bouwt zelf een product. Je begint met een eenvoudig product en werkt toe naar complexere producten zoals een robot of drone.

Flexibel onderwijs
Je kiest zelf welke projecten je wilt doen, welke stages je wilt lopen en welke keuzedelen je wilt volgen. Zo kun je je opleiding aanpassen aan wat je leuk vindt en wat je wilt leren.
Zo kun je je opleiding afronden als specialist in een van de vakgebieden of juist breder opgeleid.

Verder krijg je de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Je diploma in 3 jaar
Volg jij de opleiding Technicus Engineering in Nieuwegein? Dan is er mogelijkheid de opleiding in 3 jaar af te ronden. Samen met je studentcoach wordt bepaald of je hiervoor in aanmerking komt.

Dit ga je leren

Objecten ontwerpen

Programmeren

Schema’s maken en lezen

Calculeren en offertes maken

Stage

Je leert veel tijdens de lessenop school en dat pas je toe tijdens je stage. Je doet ervaring op bij verschillende bedrijven. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past. Dat kan ook goed in buitenland. In elk leerjaar heb je een stageperiode en in het laatste jaar doe je praktijkexamen bij het leerbedrijf.

Wat kun je na de opleiding Technicus Engineering?

Doorstromen naar het hbo
Je kunt verder leren op de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde, Electrical and Electronic Engineering,Mechatronica of de Associate Degree Engineering - profiel Industriële Automatisering (Hogeschool Utrecht).

Werken
Met een diploma Technicus Engineering kun je veel kanten op. Voorbeelden van beroepen:

 • ontwerper/tekenaar
 • (onderhouds-)technicus
 • werkvoorbereider
 • programmeur
 • projectleider
 • energietechnicus

“Ik wilde graag met mijn handen werken en tegelijkertijd de technische theorie erachter leren. Op de open dag ontdekte ik deze opleiding. Direct daarna heb ik mij ingeschreven en geen moment spijt gehad van mijn keuze!”

Technicus Engineering - bol (3)

Daan

Student Technicus Engineering

“De docenten nemen echt de tijd voor je. We hebben hele goede docenten. Ze hebben ervaring in de praktijk en daar kun je ook heel veel van leren.”

Technicus Engineering - bol (4)

Bram

Student Technicus Engineering

“Hbo-engineers zitten op kantoor en kunnen niet wat wij kunnen. Wij kunnen met software omgaan en met onze handen werken. Voor mij is de ideale leerroute daarom eerst mbo en daarna hbo.”

Technicus Engineering - bol (5)

Thijmen

Student Technicus Engineering

“Zodra je in de techniek zit wordt het pas echt leuk, want je blijft elke dag leren. In mijn tak van sport heeft de klant vaak een probleem dat je moet oplossen. ”

Technicus Engineering - bol (6)

Patrick

Student Technicus Engineering

“Vieze handen? Dat idee is echt achterhaald. Tegenwoordig hou je schone handen en gaat het vaak om ontwerpen maken en het programmeren van machines die het werk voor jou doen. Ik heb zelf bijvoorbeeld vanochtend nog de robotarm geprogrammeerd, die het lint gaat doorknippen bij de opening van de MAKE Center hal!”

Technicus Engineering - bol (7)

Vooropleiding

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4

Kennismaken

Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst.Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep, het gebouw, de docenten en studenten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht.
Soms is een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je studiekeuze of als je extra hulp nodig hebt tijdens je studie.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding is het lesgeld voor schooljaar 2024 - 2025: € 1419,-.

Begin juli informeren we je over de boeken, leermiddelen en laptop die je nodig hebt en wat de kosten daarvoor zijn.

Op elk moment starten

In Nieuwegein kun je het hele jaar instromen.

Interesse?

Bij aanmelding voor 1 april heb je toelatingsrecht. Voor het aanmelden heb je DigiD nodig.

Download informatie Volledige info in één PDF

Studie in Cijfers

Alle cijfers van deze studie

Ook interessant

BOL Smart Building - bol Niveau 4 Versnellen tijdens je opleiding Nieuwegein 3-4 jaar
Technicus Engineering - bol (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 5755

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.