Gespecialiseerd Kok - bbl (2024)

Opleiding tot gespecialiseerd kok

Tijdens de mbo-opleiding Gespecialiseerd Kok maak je kennis met bijzondere kooktechnieken. Ook leer je recepten ontwikkelen en verfijnen. Naast koken op hoog niveau zijnsociale vaardigheden erg belangrijk. Je leert over het contact met de gast en leidinggeven aan een team. Daarnaast leer je alles over het werkenonder hoge druk in een topkeuken.Een uitdagende niveau 4 opleiding op het Horeca & Toerisme College.

Is Gespecialiseerd Kok iets voor jou?

 • Hou jij van hard werken?
 • Wil je het mooiste gerecht bereiden?
 • Lijkt het je tof om het beste uit jezelf en je team te halen?
 • Probeer je graag recepten uit? En ben je gedreven om straks in een toprestaurant te werken?

Dan is de opleidingGespecialiseerd Kok écht iets voor jou.

Studenten Gespecialiseerd Kok (niveau 4) starten in het eerste leerjaar samen met studenten Zelfstandig Werkend Kok (niveau 3). Dit geeft jou de unieke kans om te versnellen en te verdiepen. Bovendien ontwikkel je je eigen ambitie, eigenaarschap en vakmanschap.

Open dagen 2024 - 2025

Bekijk het overzicht Gespecialiseerd Kok - bbl (1)

Open dagen 2024 - 2025

Het werk van een gespecialiseerd kok

Topkok worden en werken op het hoogste niveau: dat is wat jij gaat doen! Je bent van het begin tot het eind verantwoordelijk; vande inkoop tot het gerecht op tafel verschijnt. Ook geef je leiding aan medewerkers in je keuken.

Inhoud van de opleiding Gespecialiseerd Kok

De opleiding Gespecialiseerd Kok is een mbo niveau 4bbl-opleiding. Dat betekent dat je 1 dag in de week naar school komt en 4 dagen per week in de praktijk werkt. De vaste schooldag wordt in juli bekend gemaakt.

De opleiding duurt 3 jaar. Er wordt van jou veel verwacht in die periode. Je werkt in de beste leerbedrijven om de top te bereiken. De opleiding is heel praktijkgericht. Wat je leert op school kun je direct gebruiken in de praktijk. Je krijgt regelmatig workshops van meester-koks en gespecialiseerde koks uit het bedrijfsleven.

Tijdens de opleiding leer je:

 • Werkzaamheden plannen
 • Mise en place (voorbereidende werkzaamheden)
 • Recepten aanpassen, nieuwe recepten ontwikkelen en een menukaart opstellen
 • Producten en gerechten bereiden
 • Werkruimtes, gereedschappen en machines schoonmaken
 • Onderhoud verrichten aan keukeninventaris
 • Producten bestellen, ontvangen, controleren en opslaan
 • Calculeren en budgetteren
 • Keukenadministratie, ondersteunen verbetering efficiency en beheersing van kosten
 • Bijzondere kooktechnieken en de laatste trends
 • Gastronomie en drankenkennis (bier, wijn)
 • Patisserie
 • Managementvaardigheden (leidinggeven en het begeleiden van leerling-koks)

Je krijgt ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & wereldburgerschap.

Dit ga je leren

Gerechten bedenken en bereiden

Administratie en inkoop

Kooktechnieken

Werkend leren

Je bent ongeveer 80 procent van je studie aan het werk. De rest van de tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door te 'doen'. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Erkend leerbedrijf
Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de websiteStagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Wat kun je na de opleiding Gespecialiseerd Kok

Je studeert afals gespecialiseerd kok en kunt dan meteen aan de slag in de keuken. Of je studeert verder binnen het mbo ofhet hbo. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar dehbo-opleidingen School voor Levensmiddelentechnologie,Docentenopleiding Consumptieve Technieken of de Hogere Hotelschool.Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma mbo niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
 • Of minimaal een officieel overgangsbewijs havo of vwo 3naar 4

Om met een bbl-opleiding te kunnen starten heb je een leerwerkplek nodig bij een erkend leerwerkbedrijf nodig.Voor het vinden van een leerwerkplek zie website van S-BB en Stagemarkt.

Wil je de opleiding versneld volgen? Dat kan als je de opleiding Zelfstandig Werkend Kok hebt afgerond.

Kennismaken

Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst.Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep, het gebouw, de docenten en studenten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht.
Soms is een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je studiekeuze of als je extra hulp nodig hebt tijdens je studie.

Kosten

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, danben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 715,-. Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken, leermiddelen en een laptop.

Daarnaast schaf je tijdens je studie leermiddelen aan.De leermiddelen bestaan uit:

 • Boekenpakket
 • Laptop
 • Excursies, demo's en workshops
 • Veiligheidsschoenen

Mooiste leslocatie in de provincie Utrecht

Het Horeca & Toerisme College heeft een prachtige leslocatie in Nieuwegein, centraal gelegen in de provincie Utrecht. In dit moderne gebouw vind jeleerrestaurant Lokaal, een hippe coffeebar, evenementenbureau Eventory en een International Office. Het college iskleinschalig en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook is er voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

Interesse

Bij aanmelding voor 1 april heb je toelatingsrecht. Voor het aanmelden heb je DigiD nodig.

Starten met aanmelden

Gespecialiseerd Kok - bbl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 5743

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.